Prognoza rynku Internetu Rzeczy w Polsce 2019-2024*

Poniżej zamieszczam link do bardzo ciekawego raportu dot. rozwoju technologii Internetu rzeczy (IoT). W załączonej prognozie można zauważyć, że platformy IoT oraz cyfrowy monitoring charakteryzują się niskim stosunkiem kosztu do złożoności, więc bariera wejścia właściwie nie istniej. W związku z tym można założyć, że przeciągu następnych 2 lat poznamy, który z graczy FMCG, zdążył wsiąść do pociągu “cyfryzacja monitoringu” i uzyskał znaczącą przewagę nad konkurentami, budując oszczędności i bezpieczeństwo swoje oraz swoich Klientów na wiarygodnych (bo bez udziału czynnika ludzkiego i w czasie rzeczywistym) oraz automatycznych (24/365) pomiarach krytycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa parametrów.

W tym czasie Klient również zweryfikuje, czy jakość oraz bezpieczeństwo produktów spożywczych traktowane jest poważnie w firmie, czy tylko na poziomie życzeń zawartych w “Misji”. Będzie to duży sprawdzian dla audytorów oraz pełnomocników ds. HACCP.

Już niedługo przekonamy się również, jak duże zyski generuje umiejętnie wdrożona technologia IoT, a i może rok 2022 będzie końcem procesów opartych ręcznych na pomiarach, długopisie i papierze. Więcej na www.koolzone.com*na bazie raportu dostępnego: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/grupa-robocza-ds-internetu-rzeczy-internet-of-things-iot

Główny dystrybutor systemów pomiarowych w technologii IoT, voice&chat-botów. Wykonawca audytów oraz projektów optymalizacyjnych procesów dla Retailu