Baza wiedzy

Masz problem?

Sprawdź naszą ofertę, gdy poszukujesz informacji o:

TEMPERATURA
Restauracja „fast casual”PROBLEM:brak czasu na codzienną kontrolę urządzeń chłodniczych, błędy i nieregularne wypełnianie kart pomiarowych wymaganych przez księgę HACCP, wysokie rachunki za energię.   ROZWIĄZANIE:montaż bezprzewodowych czujników temperatury w urządzeniach chłodniczych objętych księgą HACCP, uruchomienie asystenta czynności cyklicznych i wdrożenie cyfrowych kart pomiarowych za pomocą platformy IoT firmy KoolZone Komentarz użytkownika:Segment “fast casual”, w którym specjalizujemy się od lat, nauczył nas jednego tam, gdzie – mamy ograniczone miejsce na zapleczu, gdzie planowane są przerwy w ciągłości pracy kuchni spowodowane zaplanowanymi dniami wolnymi – tam stabilne warunki przechowywania produktów i magazynowania odgrywają kluczową rolę w bezpieczeństwie tego procesu. To prawda, że praca w centrach handlowych ma swoje wymagania, coś o tym wiemy. Niemniej obecny rozwój technologii i możliwość kontroli online w czasie rzeczywistym chociażby parametrów przechowywania produktów czy zamówień znacznie ułatwia sprawę. Szukaliśmy narzędzia, które również przy dużej rotacji pracowników zagwarantuje bezpieczeństwo procesu przechowywania produktów we właściwych warunkach. Ponadto, co tu kryć, dobrze jest mieć jedno narzędzie do administrowania sieci restauracji rozproszonych w różnych miastach, a nie ich kilka lub kilkanaście. Jeżeli coś można uprościć, należy to zrobić. KoolZone z pewnością ułatwia prace administracyjne, co może mieć wpływ także na efektywność pracy. Rezygnacja z prowadzenia papierowych kart pomiarów temperatury, czyli tak zwana papierologia oznacza w praktyce … więcej czasu i skupienia na niezaprzeczalnej jakości podawanych posiłków i bardzo dobrej obsłudze klientów, a na tym nam zależy najbardziej.   
STĘŻENIE CO2
Zakład produkcyjnyPROBLEM:W związku z rozwojem wymagań Klientów, w wielu zakładach produkcyjnych dramatycznie urosła ilość punktów pomiarowych wymaganych przez audytorów. Do tej pory pomiary były realizowane ręcznie, niecyklicznie bez negatywnego wpływu na efektywność i skuteczność pracy Działu Jakości. Porównując do lat poprzednich, jedynie ze względu na ilość dodatkowej biurokratycznej pracy (zbieranie i raportowanie), koszty pracownicze Działów Jakości wzrosły o dodatkowe nawet o 0,75-1,00 etatu (8 godzin dziennie). ROZWIĄZANIE:montaż bezprzewodowych czujników i wdrożenie w czasie rzeczywistym automatycznych pomiarów i powiadomień o przekroczeniu parametrów CO2, wilgotności oraz temperatury, a co za tym idzie alarm w przypadku możliwości wejścia produktu w stan „rosy”. „Do tej pory korzystaliśmy z systemu, który nie spełniał naszych oczekiwań właśnie ze względu na wybór miejsc pomiaru. Inteligentne sensory KoolZone dzięki swoim niewielkim rozmiarom, ale także łatwemu montażowi rozwiązały nasz problem. Teraz jesteśmy w stanie dokonywać pomiarów temperatury i wilgotności we wszystkich miejscach, które wyznaczymy, co więcej możemy przemieszczać sensory bez problemów. To duża wygoda i łatwość pracy każdego dnia.”
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ
Zakład produkcyjny produktów ultrafresh dla sieci sklepów spożywczych PROBLEM:brak automatycznego systemu pomiaru wilgotności i temperatury w komorach i magazynach chłodniczych w miejscach składowanie towarów. Brak systemu powiadamiania o przekroczeniach parametrów wpisanych do księgi HACCP ROZWIĄZANIE:umieszczenie sensorów w miejscach najbardziej narażonych na negatywny wpływ temperatury i wdrożenie platformy powiadomień i monitoringu kluczowych paramentów w czasie rzeczywistym. „Sushi to sztuka. Sushi to produkt o bardzo krótkiej dacie przydatności, który wymaga od nas jako producenta szczególnej staranności, aby przygotowane danie budziło zmysły i cieszyło smakiem – nawet w ostatnim dniu przydatności. Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoliłoby na monitorowanie w czasie rzeczywistym, kluczowych dla bezpieczeństwa naszych potraw, parametrów takich jak: temperatura czy wilgotność. Zdecydowaliśmy się na wybór Systemu KoolZone. System pracuje bez przerwy wewnątrz urządzeń chłodniczych, a my otrzymujemy przejrzyste raporty. Cenimy sobie komfort pracy, a to narzędzie wzmacnia je dzięki łatwemu dostępowi do bieżącej informacji o warunkach przechowywania, ale też ochronie, które daje system alarmując nas w przypadku wahań temperatury”
ŚWIEŻOŚĆ
Placówka oświatowa z własnym zapleczem gastronomicznym PROBLEM:częste przerwy w dostawie prądu, powodowały, że nie było pewności czy produkty spożywcze magazynowane w urządzeniach chłodniczych zachowały właściwą jakość, personel nie miał wiedzy jaką temperaturę osiągnęły produkty w chłodni podczas awarii czy braku zasilania i czy składniki są bezpieczne dla zdrowia. Czy podczas nieobecności pracowników (np. podczas przerw w funkcjonowaniu obiektu), składowane produkty nie utraciły temperatury i czy ciąg chłodniczy został utrzymany. ROZWIĄZANIE:montaż czujników monitorujących stan zasilania urządzeń chłodniczych w krytycznych dla bezpieczeństwa podopiecznych urządzeniach chłodniczych oraz wyposażenie urządzeń w bezprzewodowe czujniki IoT we wszystkich urządzeniach wpisanych do księgi HACCP. Uruchomienie aplikacji w chmurze i nadanie pracownikom uprawnień do zarządzania raportami i powiadamianiami. “Prowadząc placówkę oświatową słowo bezpieczeństwo nabiera wyjątkowego znaczenia. To nie tylko odpowiedzialność za jakość kształcenia dzieci, ale także za ich zdrowie. Zamontowanie w szkolnej kuchni Systemu KoolZone pozwala nam na większą kontrolę warunków przechowywania żywności dla dzieci. Do tego rozwiązania przekonały nas nie tylko prosty montaż i obsługa, ale także bardzo duże usprawnienie w raportowaniu, które potrzebujemy w przypadku kontroli Sanepidu czy innych zewnętrznych organów. Kolejny plus montażu KoolZone to skorygowanie fabrycznych nastaw urządzeń chłodniczych. Doceniamy również to, że system powiadamiania pozwala nam natychmiast reagować na incydenty takie jak niedomknięcie drzwi lub brak zasilania. To świetne uzupełnienie istniejących procesów oraz księgi HACCP.” 
OSZCZĘDNOŚĆ 1
Sieć sklepów spożywczych 1 PROBLEM:wysokie rachunki za prąd, brak cyfrowego archiwum serwisów oraz kontroli cyklicznych ROZWIĄZANIE:Uruchomienie asystenta czynności cyklicznych w aplikacji KoolZone oraz zastosowanie czujników monitorujących zużycie energii w czasie rzeczywistym
OSZCZĘDNOŚĆ 2
Sieć sklepów spożywczych 2PROBLEM:wysokie rachunki za energię wynikające z ciągłej pracy agregatuROZWIĄZANIE:Wdrożenie procedury cyklicznego odszraniania i mycia urządzeń mroźniczych Zastosowanie czujników monitorujących zużycie energii w czasie rzeczywistym    
UTRZYMANIE ŚWIEŻOŚCI
Sieć sklepów spożywczych 2PROBLEM:mięso w ladach chłodniczych po 1 dniu wyglądało bardzo nieświeżo. ROZWIĄZANIE:Zastosowanie czujników monitorujących temperaturę na ladzie mięsnej, opracowanie mapy termicznej urządzenia, skorygowanie nastaw, aby nie następowało przemrożenie produktów na ladzie. Zastosowanie dodatkowych separatorów i półek do ekspozycji wrażliwych produktów.