Konsulting

  PROJEKTOWANIE PROCEDUR I PODRĘCZNIKÓW
  AUDYTY ORGANIZACYJNE:
 • Działu Handlowego
 • Działu Sprzedaży
 • Działu Logistyki i Transportu
 • Działu Zarządzania Zapasem
  OPTYMALIZACJA STRUKTUR I PROCESÓW
  PROJEKTOWANIE PROCESU TAJEMNICZEGO KLIENTA
  PRZYGOTOWANIE PROCESU REMODELINGU OBIEKTÓW HANDLOWYCH

Cyfryzacja bezpieczeństwa Żywności

Oferujemy…

szeroką gamę rozwiązań oraz narzędzi pomiarowych do kontroli jakości żywności zgodnie z wymaganiami systemu HACCP.
Potrafimy integrować różne systemy i urządzenia na całym “łańcuchu chłodniczym” – produkcji, transportu i przygotowania produktów spożywczych.

Nasza oferta obejmuje systemy automatyzujące pomiary temperatury i wilgotności dla następujących branż:

Czy wiesz, że…

Codziennie w swoim otoczeniu mamy do czynienia z łatwo psującymi się towarami czy produktami.

Jakość produktów wprowadzanych do obrotu musi być zawsze bez zarzutu.

Wszędzie tam, gdzie pracuje się z żywnością i lekami, temperatura i wilgotność otoczenia odgrywają kluczową rolę.

Upewnij się, że towary są bez zarzutu zarówno pod względem higieny jak i jakości!

Czy wiesz, że…

Produkty dla aptek i dla pacjentów, muszą się cechować perfekcyjną jakością.
Dotyczy to nie tylko laboratoriów badawczych, producentów farmaceutycznych, ale przede wszystkim procesów magazynowania substancji wrażliwych w przychodniach, szpitalach i aptekach.

 

Dziedziny te podlegają ścisłym regulacjom np. ISO 9001, GxP, GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania), GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna), a także 21 CFR Part 11.

W związku ze zmianami demograficznymi coraz więcej firm przywiązuje dużą uwagę do jakości przestrzeni biurowych. Niestety często firmy wynajmujące powierzchnie biurowe, ze względu na brak odpowiednich systemów, nie mogą bądź niechętnie się dzielą informacjami zbieranymi z centralnych systemów zarządzania obiektami biurowymi o jakości powietrza. W związku z rozwojem technologii bezprzewodowych jest na to sposób:

Monitorowanie systemów wymiany powietrza

Jakość wdychanego powietrza

 

Podczas pracy w biurze, u Klienta czy w zaciszu domu nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo nasze samopoczucie oraz sprawność umysłowa zależy od jakości wdychanego powietrza. Alergie, ataki duszności, senność, bóle głowy lub katar, to tylko niektóre efekty narażenia naszych organizmów na zanieczyszczenia, bakterie i alergeny unoszące się w powietrzu związane z nieprawidłową wymianą powierza w budynku.

Bardzo często jesteśmy zmuszani do oddychania ciężkim i toksycznym powietrzem, czy tego chcemy czy nie, ze względu na ustawienia systemów rekuperacji. Możemy jednak z tym walczyć oraz chronić się przed negatywnymi skutkami dla naszego zdrowia, koncentrując się na monitorowaniu trzech najważniejszych parametrów: temperatury, wilgotności oraz stężenia CO2.

Warto wiedzieć, że optymalna temperatura wynosi od 18 do 21 C.

Prawidłowy poziom nawilżenia powietrza (H) mieści się w granicach 40-60% a stężenie CO2 winno nie przekraczać 1000ppm według WHO.

A warto tu też nadmienić, że zbyt duże stężenie dwutlenku węgla znacząco obniża koncentrację.

 

Dzięki oferowanym bezprzewodowym systemom IoT, można centralnie kontrolować jakość powietrza nie tylko na poziomie instalacji wentylacyjnej, ale przede wszystkim w każdej kluczowej lokalizacji – niezależnie czy jest to biuro Zarządu (CO2), salka negocjacyjna (CO2), konferencyjna (C,H%), czy sala typu „open space” (CO2).

Utrzymanie prawidłowych parametrów powietrza zmniejsza częstotliwość spontanicznych przerw kawowych oraz obniża ilość zużycia kawy, herbaty oraz zmniejsza koszt utylizacji urządzeń do przygotowania napojów gorących o blisko 1/4, dlatego że świeże powietrze nie wymusza stymulowania układu nerwowego za pomocą dodatkowego bodźcowania kofeiną lub innymi alkaloidami.

Czy wiesz, że…

Stężenie dwutlenku węgla jest jednym z najważniejszych parametrów określających jakość powietrza wewnętrznego i nie powinno przekraczać progu 1000 ppm.

Czy wiesz, że…

Zbyt duże stężenie dwutlenku węgla znacząco obniża koncentrację, a zarazem utrudnia zamknięcie negocjacji handlowych.

Niedostateczna wymiana powietrza zwiększa ryzyko zakażenia koronawirusem. W zamkniętych przestrzeniach często dochodzi do transmisji COVID-19, gdyż aerozol zawierający wirusy długo utrzymuje się w powietrzu.

Temperatura i wilgotność

Dla komfortu pracy kluczowymi parametrami jest temperatura oraz wilgotność wydychanego powietrza. Regularny monitoring tych parametrów daje rzetelną wiedzę pozwalającą na regulację systemów klimatyzacyjnych oraz redukcję zagrożenia wystąpienia chorób przenoszonych drogą kropelkową wśród pracowników, czyli braków absencji w pracy i utrzymanie wysokiej efektywności. Powietrze o odpowiedniej temperaturze oraz wilgotności daje wysoki komfort pracy nawet na „open space’ach”

Parametry temperatury i wilgotności powietrza mają istotny wpływ na planowanie, wybór i regulację systemu wentylacyjnego i grzewczego.

Czy wiesz, że…

Rekomendowana wartość wilgotności w pomieszczeniu to przedział między 30% a 65% wilgotności względnej.

Monitoring łańcuchów logistycznych

W związku z rosnącymi wymaganiami jakościowymi oraz coraz większą potrzebą Klientów w zakresie zwiększania bezpieczeństwa produktów spożywczych, temat zarządzania i kontroli stanu technicznego np. środków transportu, naczep czy kontenerów chłodniczych używanych do przewożenia mięsa, warzyw lub mrożonek, dla wielu menadżerów działów logistyki jest niemałym wyzwaniem. Ciężko jest się z nim mierzyć za pomocą analogowych technologii, skostniałych procedur i papierowych procesów.

Kolejnym wyzwaniem jest trend ograniczania powierzchni magazynowej na rzecz zwiększania sali sprzedaży. Skutkuje to tym, że coraz częściej widać z tyłu sklepu, wystawione “pod chmurkę” między innymi kontenery, które się stają łatwym celem dla potencjalnej kradzieży. Dodatkowo straty wynikające z reklamacji czy odrzuconych dostaw ze względu na przerwanie ciągu chłodniczego, potrafią być znaczącą linią po stronie kosztów na arkuszu P&L i zepsuć końcowy wynik finansowy.

Dzięki nowoczesnej technologii LoRaWAN oraz IoT realizujemy bezprzewodowy tracking obiektów w czasie rzeczywistym dostarczając nieprzerwanie informacje o położeniu oraz parametrach takich jak temperatura i wilgotność.

Ekologia

Energooszczędność

Czy wiesz, że…

złe ustawienia termostatów może zwiększyć zużycie energii o 30%?

Realizujmy monitoring temperatury w dowolnym punkcie w produkcie, urządzeniu chłodniczym czy mroźniczym

Czy wiesz, że…

awarie instalacji akumulatorowych na jachtach i łodziach są największym zagrożeniem i mają wpływa na jakość wody w marinach?

System sense4boat monitoruje pracę kluczowych instalacji jachtowych zapobiegając zanieczyszczeniu środowiska wodnego

Redukcja CO2

Czy wiesz, że…

wycieki czynnika chłodzącego niszczą warstwę ozonową i zagrażają naszej planecie?

Za pomocą bezprzewodowych czujników ciśnienia gazów lub cieczy technicznych możesz szybko zareagować na wycieki z instalacji chłodniczej bez względu na wiek urządzeń.

Czy wiesz, że…

zaniedbania związane z serwisem i utrzymaniem mogą spowodować trwałe uszkodzenia oraz kosztowne awarie urządzeń nie tylko chłodniczych?

Asystent czynności cyklicznych przypomni Ci zawczasu o serwisie lub potrzebie czyszczenia urządzenia

Unikanie strat żywności

Czy wiesz, że…

przechowywanie żywności we właściwych warunkach ma wypływ na jakości i ich smak, a śledzenie w czasie rzeczywistym warunków ciągu chłodniczego w kontenerach i termoboksach minimalizuje straty wynikające z utraty walorów smakowych poprzez niekontrolowane rozmnożenie się drobnoustrojów?

Rozwiązania Internetu dla Maszyn (IoT) pomagają Ci mieć należytą kontrolę oraz ustrzec się konsekwencji prawnych w przypadku oskarżenia o nie przestrzeganie systemu bezpieczeństwa postępowania z żywnością HACCP