Już teraz masz do dyspozycji zasilane bateryjnie czujniki temperatury i wilgotności, stężenia NH³, CO², CO, różnicy ciśnień, natężenia światła, zużycia wody, prądu oraz monitorowania urządzeń do ogrzewania obiektów. Aranet IOT Bezprzewodowe...

read more