Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zmiany do obowiązujących przepisów, zawartymi m.in. w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki: „Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w...

read more